Poprzedni temat «» Następny temat
S7 Bieżanów-Rybitwy
Autor Wiadomość
pablo 
MinaOsiedle: Lekarka
Pomógł: 2 razy
Wiek: 49
Dołączył: 02 Sie 2007
Posty: 2646
Skąd: Wieliczka
Wysłany: 10-12-2009, 16:02   S7 Bieżanów-Rybitwy

Nie wiadomo czy po wybudowaniu pierwszej części obwodnicy wschodniej (wiosna 2010) będzie można nią jechać, nie uwzględniono bowiem w tym etapie połączenia z istniejącymi drogami.
Być może pojedziemy nią dopiero po wybudowaniu drugiego etapu - 2012.
http://krakow.gazeta.pl/k..._ja_zburza.html
 
     
jw
Gość
Wysłany: 17-12-2009, 20:24   

dzisiaj zauważyłem, że wycięto krzaki i drzewka na długości kilkuset metrów na ulicy Surzyckiego od miejsca, gdzie zaczyna się Lipska. Wygląda to na rozpoczęcie przebudowy Surzyckiego. Czy ktoś wie coś więcej na ten temat?
 
     
przemo 
Żupa solnaOsiedle: 500m od rynku
Pomógł: 17 razy
Dołączył: 01 Mar 2007
Posty: 6286
Skąd: 49.991 N, 20.060 E
Ostrzeżeń:
 2/3/6
Wysłany: 17-12-2009, 20:29   

TO pod tramwaj raczej :)
_________________
 
     
Tomek73 
MinaPomógł: 5 razy
Dołączył: 18 Lis 2007
Posty: 1407
Skąd: Niewielka Wioska
Wysłany: 17-12-2009, 23:35   

Może jednak to pod drugą nitke Surzyckiego. Wszystkie budy i blaszaki też usunieto już jakiś czas temu. A tramwaj ma mieć chyba petle przed Surzyckiego, w okolcach Malego Plaszowa i Golikówki.
 
 
     
g
Gość
Wysłany: 18-12-2009, 11:47   

rozbudowa Surzyckiego i Botewa 2-ga nitka z tymczasowym włączeniem do wschodniej obwodnicy
 
     
tiao
Gość
Wysłany: 03-01-2010, 14:36   

tutaj jest trochę o węźle bieżanowskim i połączeniu z Wieliczką:
http://www.skyscrapercity...=174214&page=91
 
     
MagnumSal 
ŻupnikOsiedle: Wieliczka
Dołączył: 18 Lut 2010
Posty: 78
Ostrzeżeń:
 3/3/6
Wysłany: 12-03-2010, 16:02   

decyzja Sanepidu o oddziaływaniu na środowiska tej drogi:


"obwieszczenie PSSE.ZNS-420-II-1/10


PSSE.ZNS-420-II-1/10 Wieliczka, dn. 20.01.2010r.


Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka
Wydział Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi
Urząd Gminy Miasta i Gminy Wieliczka
Ul. Limanowskiego 32
32-020 Wieliczka
Dotyczy: pisma z dnia 08.01.2010r. (data wpływu: 11.01.2010r.)
znak:WOS – 7624/I-41/09/10


OPINIA SANITARNANa podstawie art. 3 , art. 12 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2006r., nr 122, poz.851 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 153 ust.1 i ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) , w związku z art. 57 ust. 1 oraz art. 48 ust. 2 pkt. 1a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. nr 25, poz.150 z późniejszymi zmianami) , oraz § 3 ust 1 pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późniejszymi zmianami) oraz art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami),
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieliczce - po zapoznaniu się z dokumentacją, dotyczącą uzgodnienia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: „Budowa połączenia drogowego drogi powiatowej Nr 2039 K (Śledziejowice - Brzegi) z węzłem „Rybitwy” (w ciągu drogi S-7)”,
postanawia uzgodnić środowiskowe uwarunkowania dla w/w zamierzenia
budowlanego pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych pozytywnie z zastrzeżeniem:

- należy wykonać pomiary natężenia hałasu po zakończeniu inwestycji.Uzasadnienie:

Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka wystąpił do tutejszego urzędu z prośbą o uzgodnienie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie połączenia drogowego drogi powiatowej nr 2039K z węzłem „Rybitwy”. Obowiązek zasięgnięcia opinii na tym etapie postępowania wynika z art. 77 ust. 1 pkt. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Inwestorem jest Gmina Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1, 32-020 Wieliczka. Pełnomocnikiem jest P. Małgorzata Bednarczyk - Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego Sp. z o. o. ,ul. Sobieskiego 2 ,40-082 Katowice. Dla w/w inwestycji Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieliczce wydał postanowienie z dnia 01.10.2009r., znak: PSSE.ZNS-420-II-73/09 o konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko. Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka postanowieniem z dnia 12 listopada 2009r; znak: WOS-7624/I-41/09 nałożył na inwestora obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Z informacji zawartych we wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wynika, że przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa połączenia drogowego drogi powiatowej nr 2039K z węzłem „Rybitwy”.

Zakres prac w ramach przedmiotowej inwestycji obejmuje:
 budowę jezdni;
 budowę ciągu pieszo - rowerowego;
 budowę oświetlenia drogi;
 wykonanie zjazdów z drogi oraz wjazdów na drogę;
 budowę drogi serwisowej;
 przebudowę niewielkiego odcinka drogi powiatowej nr 2039K;
 budowę kanalizacji deszczowej(na terenie gminy Kraków);
 budowę rowów przydrożnych (gmina Wieliczka);

W fazie eksploatacji przedsięwzięcie będzie oddziaływać na środowisko poprzez emisje gazów i pyłów do powietrza oraz emisję hałasu. Oddziaływania te związane będą ściśle z ruchem pojazdów mechanicznych. Rozbudowa skrzyżowania może wpłynąć na zmianę natężenia ruchu, co wiąże się ze znaczącym oddziaływaniem na klimat akustyczny a zatem na zdrowie mieszkańców. W związku z tym zaleca się po zakończeniu realizacji inwestycji przeprowadzenie kontroli poziomu hałasu.
W zakresie gospodarki odpadami należy wyróżnić dwie fazy tj. fazę realizacji i eksploatacji inwestycji, przy czym istotne znaczenie ze względów higieniczno – zdrowotnych ma jedynie faza realizacji inwestycji. Podczas prac związanych z rozbudową skrzyżowania będą powstawały odpady z takich prac jak:
 roboty ziemne,
 układanie nawierzchni dróg,
 wycinka drzew i krzewów,
a także odpady z zaplecza sanitarnego placu budowy. Gospodarka odpadami prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przeprowadzona analiza oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zawarta w raporcie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wykonanym przez Pracownię Ochrony Środowiska WERONA Sp. z o.o. w Katowicach wskazuje, że planowane przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na stan otaczającego środowiska.
Biorąc to pod uwagę Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieliczce wydał opinię, jak wyżej.

Niniejsza opinia nie podlega zaskarżeniu.


Otrzymują:
1. Adresat
2. P. Małgorzata Bednarczyk – Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o. ul. Sobieskiego 2; 40-082 Katowice
3. Gmina Wieliczka – Wydział Inwestycji, ul. Sienkiewicza 2, 32 – 020 Wieliczka
4. Urząd Miasta Krakowa, os. Zgody 2, 31-949 Kraków
5. Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Kraków ul. Prądnicka 76
6. Sołtys wsi Brzegi – P. Małgorzata Krasoń, Brzegi 111, 32-020 Wieliczka
7. Strony postępowania – obwieszczenie, zgodnie z art. 49 KPA w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr. 199, poz. 1227)
8. ZNS a/a

Do wiadomości:

9. . Starostwo Powiatowe w Wieliczce ul. Dembowskiego 2, Wieliczka


Referent: Anna Ziętara/Katarzyna Włoch tel. 012/ 288-01-38 wew.111"


http://www.wieliczka.psse...ex.php?id_kat=7
_________________
MagnumSal
 
     
pablo 
MinaOsiedle: Lekarka
Pomógł: 2 razy
Wiek: 49
Dołączył: 02 Sie 2007
Posty: 2646
Skąd: Wieliczka
Wysłany: 12-03-2010, 17:45   

czyli coś się w temacie dzieje :) bo to rozumiem chodzi o ten łącznik Wieliczki z węzłem na Rybitwach?
 
     
cat111
Gość
Wysłany: 12-03-2010, 17:52   

czyli będzie można wjechać z drogi Śledziejowice - Brzegi na węzeł bieżanowski i drogą S7 dojechać do węzła rybitwy . Super , na pewno taki wjazd mieszkańcom powiatu się przyda - inaczej musieli by jeździć aż na węzeł wielicki żeby dojechać ponownie do węzła biezanowskiego i dalej na rybitwy , a takie rozwiązanie byłoby paranoją...
 
     
przemo 
Żupa solnaOsiedle: 500m od rynku
Pomógł: 17 razy
Dołączył: 01 Mar 2007
Posty: 6286
Skąd: 49.991 N, 20.060 E
Ostrzeżeń:
 2/3/6
Wysłany: 12-03-2010, 20:04   

Nie da sie wjechac z drogi do sledziejowic na s7.
Tu chodzi o polaczenie drogi w rejonei rybitw a nie biezanowa.

Wjazd na ten odcinek bedzie tylko i wylacznie z A4.
_________________
 
     
lekmedwet 
Kierat konny
lekmedwet.pl


Osiedle: Lekarka II
Dołączył: 17 Lut 2010
Posty: 347
Skąd: Wieliczka
Wysłany: 12-03-2010, 21:02   

:) noooo i wszystko gra .... przynajmniej więcej sobie pojezdzimy :)
 
     
atam 
Mina


Pomogła: 3 razy
Dołączyła: 03 Lis 2008
Posty: 1021
Skąd: Wieliczka
Wysłany: 07-05-2011, 13:21   

zamykają Półłanki od poniedziałku chyba na 2 tygodnie, od skrzyżowania przy giełdzie w kierunku kopca wandy pewno mniej więcej do kościoła, bo ten odcinek jest w strasznym stanie... ciekawe czy będą jakieś korki...
 
     
greg
Mina


Pomógł: 3 razy
Dołączył: 06 Gru 2010
Posty: 1254
Wysłany: 07-05-2011, 14:53   

Cytat:
W poniedziałek rozpocznie się remont ul. Półłanki. Przez dwa tygodnie kierowcy jeżdżący przez Płaszów mogą spodziewać się sporych problemów
Miasto przewidziało przede wszystkim remont nawierzchni, która obecnie jest w katastrofalnym stanie. Chodzi głównie o odcinek jezdni od ul. Christo Botewa do mniej więcej 600 m przed ul. Rączną. Odcinek ten będzie całkowicie zamknięty dla samochodów.

Na czas remontu miasto wyznaczyło objazd od ul. Igołomskiej przez ul. Ptaszyckiego i dalej al. Jana Pawła II, al. Pokoju. Następnie kierowcy powinni przejechać ulicami: Nowohucką, Saską oraz Lipską i Łużyckiego do RybitwWięcej... http://krakow.gazeta.pl/k...l#ixzz1LfdMcT3O
 
     
pavello 
Siuda Baba


Wiek: 39
Dołączył: 29 Wrz 2010
Posty: 51
Skąd: N-H/Pawlikowice
Wysłany: 07-05-2011, 18:29   

atam napisał/a:
zamykają Półłanki od poniedziałku chyba na 2 tygodnie, od skrzyżowania przy giełdzie w kierunku kopca wandy pewno mniej więcej do kościoła, bo ten odcinek jest w strasznym stanie... ciekawe czy będą jakieś korki...

Elegancko :) Może przebudują troche i wyprofilują trochę drogę bo na wysokości Asterixu ten zakręt i nadlewki to jest masakra
_________________
http://nh2010.pl
Był, będzie, jest, Hutnik HKS!
 
     
greg
Mina


Pomógł: 3 razy
Dołączył: 06 Gru 2010
Posty: 1254
Wysłany: 09-05-2011, 21:26   

Cytat:
Krakowianie chcą znów zawalczyć o dokończenie budowy wschodniej obwodnicy miasta i zapowiadają blokady dróg. Tymczasem są już niezbędne pozwolenia na rozpoczęcie inwestycji. Potrzeba jeszcze rządowych pieniędzy(...).


Więcej... http://krakow.gazeta.pl/k...l#ixzz1LsvkFban
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Template modified by Mich@ł
Strona wygenerowana w 0,13 sekundy. Zapytań do SQL: 14