Poprzedni temat «» Następny temat
Park i las na Grabówkach
Autor Wiadomość
ciamajda
Gość
Wysłany: 06-03-2008, 17:35   Park i las na Grabówkach

W związku z uchwałą Rady ograniczającą Użytek Ekologiczny Las na Grabówkach:
Na tym terenie występuje

http://pl.wikipedia.org/w...82w_b%C5%82otny

wikipedia napisał/a:
Żółw błotny (Emys orbicularis) – gatunek gada z rodziny żółwi błotnych z podrzędu żółwi skrytoszyjnych. Jedyny rodzimy gatunek żółwia żyjący w Polsce. W środowisku naturalnym żyje nawet 120 lat.Opis
Karapaks barwy oliwkowobrązowej , jest średnio wypukły, pokrywają go gładkie, regularne rogowe tarcze. Na każdej większej tarczy rozchodzą się promieniście od jednego punktu żółte kreski. Plastron pokryty dużymi nieregularnymi jasnymi plamami jest dobrze wykształcony, u samców środkowa część nieco wklęsła. Głowa, szyja i odnóża pokryte licznymi małymi żółtymi plamkami. Zdarzają się okazy czarne i bezplamiste. Źrenice oczu okrągłe. Samce mają z reguły tęczówkę rudopomarańczową lub brązową, a samice mają oczy upstrzone żółtymi plamkami z niekiedy całkiem żółtą tęczówką.

Rozmiary
Długość karapaksu rzadko przekracza 20 cm
Masa ciała do 1 kg.

Biotop
Jest gatunkiem nizinnym, a jego środowiskiem jest woda, którą opuszczają tylko samice dla złożenia jaj. Zamieszkuje nieduże, zarastające jeziorka, leśne oczka wodne, bagna, gęsto zarośnięte i trudno dostępne starorzecza, duże stawy oraz wolno płynące rzeczki z gęstą roślinnością.

Pokarm
Jest drapieżnikiem, poluje i odżywia się wyłącznie pod wodą. Zjada owady wodne i ich larwy, ślimaki, małże, kijanki, żaby, małe rybki. Nie gardzi też martwą zdobyczą. Mniejszą zdobycz połyka w całości, a większą chwyta szczękami i rozrywa pazurami.

Zachowanie
Większość czasu spędza w wodzie, ale oddycha powietrzem atmosferycznym przy pomocy płuc. Pod powierzchnią wody może przebywać nawet do jednej godziny. Jest bardzo płochliwy, doskonale pływa, nurkuje, widzi oraz wyczuwa zbliżającego się intruza, stąd bardzo trudno go spotkać. Kiedy nie jest płoszony, lubi wychodzić z wody i wygrzewać się na słońcu. Zimuje zagrzebany głęboko w mule na dnie zbiornika wodnego przez około 5 miesięcy. Ze snu budzi się w kwietniu lub maju, w zależności od pogody.

Rozmnażanie
Gody odbywa od końca kwietnia do początku czerwca. Jaja najczęściej składa na przełomie maja i czerwca, w porze zakwitania żółtych kosaćców. Żółwica wychodzi wtedy na ląd, by szukać odpowiedniego miejsca do ich złożenia. Można ją spotkać nawet 4 do 5 km od macierzystego zbiornika. Gdy odnajdzie właściwe, odpowiednio nasłonecznione i suche miejsce, przystępuje do budowy gniazda. Tylnymi łapami kopie dołek w twardej ziemi, głęboki na 12-16 cm, który w swoim przekroju jest podobny do gruszki, o średnicy ok. 10 cm, z prowadzącym doń tunelem o średnicy 5 cm. Kształt komory, w której zostaną złożone jaja, swoim wyglądem przypomina gotyckie sklepienie. Wykopanie komory lęgowej zajmuje żółwicy co najmniej 2 godziny. Następnie wprowadza ona do tunelu łapę, po której staczają się jaja. Złożone jajo jest przesuwane do ściany komory, zanim zostanie złożone następne. Składanie jaj trwa kilkadziesiąt minut. Przeciętnie od 6 do ok. 16 jaj w cienkich wapiennych skorupkach o wymiarach ok. 2 x 3 cm. Po złożeniu jaj samica zasypuje i maskuje wejście do gniazda, po czym wraca do macierzystego zbiornika. Młode żółwie wylęgają się z końcem sierpnia, a w zimniejszych rejonach nawet dopiero na wiosnę. Młode po wykluciu mają długość około 2,5 cm i miękki pancerz nie zabezpieczający ich przed żadnym zagrożeniem. Po wydostaniu się z gniazda rozpoczynają wędrówkę do leśnych oczek, jezior i moczarów. W wędrówce tej narażone są na ataki jenotów, wydr, lisów i borsuków. Dopiero po upływie 6 lat pancerz na tyle twardnieje, że żółwie mogą czuć się bezpieczne. Dojrzałość płciową uzyskują po około 7 latach.

Występowanie
Środkowa i południowa Europa, zachodnia Azja, północno-zachodnia Afryka. Północną granicą jego zasięgu jest 50°N. Na Krymie sięga do 800 m n.p.m. Dawniej spotykany na terenie całej Polski, obecnie jest bardzo rzadki i występuje wyspowo. Największe ostoje tego gada to: Sobiborski Park Krajobrazowy - Rezerwat przyrody Żółwie Błota, Poleski Park Narodowy, Drawieński Park Narodowy, Park Narodowy "Bory Tucholskie", Kozienicki Park Krajobrazowy, Zaborski Park Krajobrazowy, Puszcza Augustowska, Rezerwat przyrody Jezioro Orłowo Małe, Puszcza Rzepińska - Ilanka, okolica Chojnika w powiecie ostrowskim oraz okolice Szczecina i Rezerwat Przyrody "Borowiec" gm. Przyłęk

Ochrona
Gatunek pod ochroną, bardzo rzadki. Ścisłą ochroną został objęty w 1925 roku. Wpisany do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt z kategorią zagrożenia EN czyli gatunek bardzo wysokiego ryzyka, zagrożony wyginięciem. Od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej żółw błotny podlega Dyrektywie siedliskowej numer 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk naturalnych rzadkich gatunków oraz fauny i flory.
Ścisła ochrona żółwia w Polsce owocuje również ochroną miejsc jego występowania (różne źródła podają, że około 335 ostoi zasiedlają żółwie).
 
     
agga 
Mina


Osiedle: Zadory
Pomogła: 9 razy
Dołączyła: 22 Lip 2007
Posty: 1461
Skąd: wieliczka
Wysłany: 06-03-2008, 17:47   

a to ciekawe...: :D
_________________
Pozdrawiam
 
     
tomasz76 
Kopacz


Osiedle: Sienkiewicza
Wiek: 48
Dołączył: 12 Sie 2007
Posty: 6
Wysłany: 07-03-2008, 21:55   

A to niespodzianka, nieraz widziałem wygrzewającego się żółwia w stawie na grabówkach i myślałem że to jakiś egzotyczny podrzutek.

CHROŃMY ŻÓŁWICA BŁOTNEGO :!: PRECZ Z KŁADAMI W LESIE NA GRABÓWKACH :!:
 
     
ciamajda
Gość
Wysłany: 08-03-2008, 12:44   

Uchwała nr XV/189/2008
Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia 4 marca 2008 roku
w sprawie zniesienia ęś ż ochrony cz ci obszaru uznanego za u ytek
ekologiczny „LAS I STAWY NA GRABÓWKACH”
Na podstawie art.18, ust.2, pkt.15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591
z późniejszymi zmianami), art.44, ust.3, ust.4, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r., Nr 92, poz. 880 z późniejszymi
zmianami).
Rada Miejska w Wieliczce
ę uchwala, co nast puje:
§ 1
Znosi się ochronę części obszaru uznanego za użytek ekologiczny „LAS I STAWY
NA GRABÓWKACH”, na obszarze położonym na terenie Gminy Wieliczka,
ustanowionego Uchwałą Nr XLIII/317/2005 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 18
lipca 2005 roku (Dz. Urz. Woj. Małop, Nr 551, poz. 3888). Zakres zniesienia obszaru
chronionego obejmuje działkę Nr 229/7, o powierzchni 1.3264 ha, obręb Grabówki,
w granicach określonych na mapie stanowiącej załącznik do uchwały.
§ 2
Wykonywanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wieliczka.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
UZASADNIENIE
zniesienia ęś ochrony cz ci obszaru uznanego
ż za u ytek ekologiczny „LAS I STAWY NA GRABÓWKACH”
W oparciu o art.44, ust.3, ust.4, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r., Nr 92, poz. 880 z późniejszymi zmianami),
oraz art.6, pkt.1 i pkt.2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi
zmianami) jest uzasadnione zniesienie ochrony części obszaru uznanego za użytek
ekologiczny „LAS I STAWY NA GRABÓWKACH”, ze względu na planowaną
realizację inwestycji celu publicznego na tym terenie. Inwestycjami tymi będą:
wydzielenie gruntu pod drogę publiczną oraz budowa sieci wodociągowej,
kanalizacyjnej i elektroenergetycznej.
Zakres zniesienia obszaru chronionego obejmuje działkę Nr 229/7, obręb
Grabówki, gmina Wieliczka. Powierzchnia całego użytku ekologicznego wynosi
13,16 ha, natomiast obszar na którym zostanie zniesiona ochrona ma powierzchnię
1.3264 ha, tzn. 10 % całości.
 
     
master7 
HysinboldOsiedle: Zdrojowe
Pomógł: 3 razy
Wiek: 50
Dołączył: 07 Gru 2006
Posty: 3885
Skąd: Wieliczka
Wysłany: 08-03-2008, 16:49   

ciamajda
Jedna mała uwaga:
Jak się cytuje w całości to zdecydowanie należy podawać źródło z którego się wiedzę czerpie bo opis ten bynajmniej nie jest twojego autorstwa w związku z czym post został poprawiony

A swoją drogą jak to jest z ochroną takich użytków :?:
_________________
www.wieliczka24.info
www.master7.rowerpower.org
Hosting Dedykowany | Wirtualizacja | Profesjonalny Hosting | Serwery Gier
 
  master771
     
ciamajda
Gość
Wysłany: 08-03-2008, 20:23   

dzięki za poprawienie.
Niby organ stanowiący taki użytek może go uchylić (podano podstawę) ale
Zielone wrota na swojej stronie podają:
Gatunki dziko wystepujących zwierząt dla których ustanawia się strefy ochronne ich ostoi i miejsc rozrodu:
Żółw błotny Emys orbicularis - cały rok 200 m, a od 1.03-30.09 - 500 m od miejsc rozrodu i regularnego przebywania (ostoi)
A boiska chyba w dużo mniejszej odległości.
 
     
ciamajda
Gość
Wysłany: 11-03-2008, 17:37   

Uchwała Nr XLIII/317/2005
Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia 18 lipca 2005 roku
w sprawie : ustanowienia użytku ekologicznego „LAS I STAWY NA
GRABÓWKACH”
Na podstawie art.18, ust.2, pkt.15, art.40, ust.1, art.41, ust.1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / jednolity tekst : Dz.U. z 2001 r., Nr
142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami /, art.6, ust.1,pkt 8, art.42, art.44 ust.1 i
2, art.45 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.Nr 92,
poz. 880 )
Rada Miejska w Wieliczce
uchwala, co następuje :
§ 1
Ustanawia się Użytek ekologiczny na obszarze położonym na terenie Gminy
Wieliczka o łącznej powierzchni 13,16 ha obejmujący działki jednostki
ewidencyjnej Wieliczka – C obszar Grabówki Nr 229/3 i 229/5. Granice użytku
ekologicznego określa mapa stanowiąca załącznik do uchwały.
§ 2
Celem ustanowienia użytku ekologicznego jest ochrona siedlisk podmokłych
oraz lasu będącego miejscem występowania chronionych gatunków : roślin,
owadów, płazów i ptaków.

Zastanawiam się ilu spośród obecnych Radnych nie tak dawno ustanawiało ten Użytek?
 
     
ciamajda
Gość
Wysłany: 12-03-2008, 21:26   

Budżet 2008
Budowa kortów tenisowych i obiektu sportowego
w Wieliczce – Park na Grabówkach
kwota 450 tys zł
A to o to chodzi? A słyszałem że o boiska , ścieżki rowerowe i przyrodnicze.
 
     
nacomito 
NadszybieOsiedle: Bulwar Zachodzącego Słońca
Pomógł: 6 razy
Dołączył: 13 Lis 2007
Posty: 3812
Wysłany: 28-03-2009, 17:41   

Cytat:
Koncepcja nowego zagospodarowania Grabówek oparta jest "na stawie". Przy dzisiejszej enklawie wędkarzy ma powstać budynek zaplecza, gdzie mieścić się będą m.in. wypożyczalnia łódek oraz szatnie i sanitariaty dla użytkowników trzech wielofunkcyjnych boisk, które mają być wybudowane w sąsiedztwie wody.

- Z tej części Grabówek "zdjęty" został w ubiegłym roku status użytku ekologicznego (nadano go cennemu przyrodniczo obszarowi przed pięciu laty - przyp. Jol), dlatego można ten obszar zagospodarować na cele rekreacyjne - tłumaczy burmistrz Wieliczki. Oprócz obiektów dla pasjonatów uprawiania sportu, na Grabówkach ma być także plac zabaw z prawdziwego zdarzenia.

Na wybudowanie tego rekreacyjnego raju potrzeba ponad dwa miliony złotych. W wielickim budżecie zarezerwowano "dla Grabówek" jeden milion złotych, jako "wkład własny" w inwestycję, na którą gmina stara się pozyskać dotację z Programu Ochrony i Rozwoju Obszarów Wiejskich, z pieniędzy przeznaczonych na odnowę centrów wsi. Nabór projektów do tego programu już ogłoszono.

źródło: http://www.dziennikpolski...705a304b.0.html

Nigdzie nie napotkałem informacji dotyczących eksploatacji tak licznych rekreacyjnych propozycji. By po miesiącu użytkowania obiekt nie nadawał się do remontu potrzebny jest gospodarz, firma ochroniarska, firma sprzątająca itd. To są pieniądze, całkiem wymierne i niemałe.
Być może projektodawcy liczą na pomoc żółwi. A może to wedle zasady: "rząd się wyżywi"?
 
     
nacomito 
NadszybieOsiedle: Bulwar Zachodzącego Słońca
Pomógł: 6 razy
Dołączył: 13 Lis 2007
Posty: 3812
Wysłany: 22-10-2009, 11:14   Zaboiskowania Wieliczki ciąg dalszy

Dziennik Polski napisał/a:
Dostaną unijne miliony

FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE. Pieniądze na odnowę centrów wsi trafią do czterech gmin powiatu wielickiego

Niegowić, Kłaj oraz Zabłocie i Jawczyce, a także park na Grabówkach w Wieliczce - miejsca te zyskają na urodzie i atrakcyjności: i dla mieszkańców, i turystów, dzięki dotacjom z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, z puli przeznaczonej na odnowę i rozwój obszarów wiejskich. [...]

Gospodarze gminy Wieliczka dzięki 500 tys. zł dotacji zagospodarują otoczenie stawu na Grabówkach i samą "wodę" na cele rekreacyjno - sportowe. Powstanie tam m.in. obiekt, w którym mieścić się będzie m.in. wypożyczalnia łódek oraz szatnie i sanitariaty. W sąsiedztwie stawu wybudowane zostaną natomiast trzy wielofunkcyjne boiska oraz plac zabaw. Całkowity koszt inwestycji szacowany jest na ponad 880 tys. zł. Brakujące nań fundusze zarezerwowano w budżecie gminy. [...]
więcej: http://www.dziennikpolski...c30557da.0.html

Wyszło szydło z worka. Nie Rynek, nie kopalnia, a Grabówki stanowią centrum wsi Wieliczka.

Komu wierzyć, jeżeli:
    - Całkowity koszt inwestycji szacowany jest na ponad 880 tys. zł. 500 tys. zł dotacji. Brakujące nań fundusze (380 tys.) zarezerwowano w budżecie gminy. (wg powyższej info).

    - Na wybudowanie tego rekreacyjnego raju potrzeba ponad dwa miliony złotych. W wielickim budżecie zarezerwowano "dla Grabówek" jeden milion złotych, jako "wkład własny" w inwestycję. (wg poprzedniej wiadomości D. P.).

    - Budżet 2008:
    Budowa kortów tenisowych i obiektu sportowego w Wieliczce – Park na Grabówkach kwota 450 tys zł (wg ciamajda)
 
     
przemo 
Żupa solnaOsiedle: 500m od rynku
Pomógł: 17 razy
Dołączył: 01 Mar 2007
Posty: 6286
Skąd: 49.991 N, 20.060 E
Ostrzeżeń:
 2/3/6
Wysłany: 22-10-2009, 11:51   

A ja nie patrze skad kasa , tylko chcialbym aby kiedys grabówki wyglądały tak jak za czasów kiedy kopalnia była właścicielem.
Były zjedzalnie, karuzele, scena koncertowa, wieża dla ratowników itd itp :)
Ogólnie byłyby to piekny teren rekreacyjny :)
Niech robia :)
_________________
 
     
pablo 
MinaOsiedle: Lekarka
Pomógł: 2 razy
Wiek: 50
Dołączył: 02 Sie 2007
Posty: 2646
Skąd: Wieliczka
Wysłany: 22-10-2009, 12:32   

Też jestem za, bo brakuje tego w okolicach, ale jak czytam, że dzieci idą rowem do szkoły w Krzyszkowicach czy Koźmicach, bo nie ma chodnika... to coś tu jest nie po kolei...

A może czysty rachunek - więcej wyborców będzie zadowolonych z centrum rekreacyjnego i miejsca do pluskania niż niezadowolonych z braku chodnika...?

Po drugie pewnie nie da się utworzyć spółki córki zarządzającej chodnikiem, a jeziorkiem...
 
     
kiotari 
MinaOsiedle: Waldorf&Statler
Pomógł: 2 razy
Wiek: 110
Dołączył: 26 Mar 2008
Posty: 1911
Skąd: Muppet Show
Wysłany: 23-10-2009, 15:47   

pablo napisał/a:
Też jestem za, bo brakuje tego w okolicach, ale jak czytam, że dzieci idą rowem do szkoły w Krzyszkowicach czy Koźmicach, bo nie ma chodnika... to coś tu jest nie po kolei...


Pablo dzięki za trzeźwy osąd - bo z mojego (koźmickiego) pubktu widzenia też to tak wygląda. Najpierw Orlik w Wieliczce - OK, potrzebny. Potem basen - też pisałem, że wszystko w swoim czasie, ale OK, potrzebny. W międzyczasie jeszcze były korty i inne pomysły. Teraz Grabówki - słów juz brakuje. Ale co sie dziwić skoro burmistrz w Koźmicach nigdy nie był, przysyła w zastępstwie te same twarze, a radni grają tak jak im Zarębski zadyryguje.

pablo napisał/a:
A może czysty rachunek - więcej wyborców będzie zadowolonych z centrum rekreacyjnego i miejsca do pluskania niż niezadowolonych z braku chodnika...?


Podejrzewam, że władza odpuściła sobie Koźmice - bo inaczej wydała by chociaż złotówkę przez ostatnie 3 lata na jakieś sensowne inwestycje drogowo-chodnikowe. Remontu 100m istniejącego od lat kawałka chodnika nie liczę do inwestycji, bo zdaniem większości mieszkańców należało pociągnąc chodnik dalej, niż remontować ten kawałek
_________________
Why do we always come here
I guess we'll never know
It's like a kind of torture
To have to watch this show
 
     
lEn
Gość
Wysłany: 25-10-2009, 07:41   gdzie ten lasek ?

mozecie mnie jako wieliczanina od niedawna oswiecic gdzie jest ten lasek ?
 
     
przemo 
Żupa solnaOsiedle: 500m od rynku
Pomógł: 17 razy
Dołączył: 01 Mar 2007
Posty: 6286
Skąd: 49.991 N, 20.060 E
Ostrzeżeń:
 2/3/6
Wysłany: 25-10-2009, 08:06   

http://wikimapia.org/#lat...8&z=16&l=28&m=b
Opisane :)
_________________
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Template modified by Mich@ł
Strona wygenerowana w 0,42 sekundy. Zapytań do SQL: 14